bg uk tr

Защо „Варчев Брокърс“ е правилното място където да отворте вашия реален акаунт за търговия с валути, акции, индекси и други финансови инструменти.

Акциите са едни от най – популярните търговски инструменти. С платформата Meta Trader 4 на Варчев Финанс може да търгувате европейски и американски акции под формата на Договори за разлика (Contract for difference - CFD). Основно предимство на CFDs е липсата на реална доставка на акцията, като всяка покупко-продажба може да Ви донесе печалба в рамките на минути, без да се изчаква сетълмента на сделката – реалната доставка на актива, което намаля до минимум разходите по откриване и закриване на позиция.

Нашите предимства:

 • Незабавен достъп до световните фондови пазари
 • Варчев Финанс предлага цени на CFD инструментите, които напълно отразяват цените на акциите на борсата
 • No Dealing Desk – мигновено автоматично изпълнение без намеса на брокер, без конфликт на интереси. Напрактика клиентските ордери се изпълняват директно в маркетмейкъри като Bank of America Merrill Lynch, UBS, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, Citi Bank, BT Prime, Commerzbank, Credit Suisse, J.P. Morgan, CFH Clearing и др.
 • Търгуване на по – високи обеми посредством ливъридж (1:10)
 • Търговия с мини обеми от 0.01 лота (1 акция/индекс)
 • Комисиона само $0.05 на акция, без минимална комисиона на сделка
 • Възможност за хеджиращи (насрещни) позиции
 • Без минимална сума за откриване на акаунт
 • Френдли брокерския екип на разположение на клиента 24/5
 • Сигурност за паричните средства на всеки клиент, съхранявани в едни от най-големите и стабилни банки в света Unicredit, Barclays и др., в отделни банкови сметки от паричните средства на компанията.
 • Незабавно теглене и захранване при заявка от клиента
 • Репутацията има значение - „Варчев Брокърс“ е компания с 22 годишен опит във валутната търговия.
 • „Варчев Брокърс“ е фирма базирана , оторизирана и контролирана от FCA (Financial Conduct Authority) Лондон,Великобритания,с паспорт номер Reg. N: 494045
 • „Варчев Брокърс“ лицензирана и контролирана от Комисия за Финансов Надзор (КФН) България – лиценз номер РГ-03-0205/15.03.2006

Начин на изпълнение на клиентски ордери